THÔNG BÁO: Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản

22:27 29/09/2018

Từ ngày 1.10.2018 Bộ Nông Lâm thủy sản Nhật Bản yêu cầu hành khách có mang thực vật đến Nhật Bản phải thực hiện : - Nộp giấy chứng nhận kiểm dịnh thực vật do chính phủ nước xuất khẩu cấp. - Tuân thủ kiểm tra kiểm dịch dựa trên Luật bảo vệ thực vật của Nhật Bản. - Trường hợp khách không xuất trình được giấy tờ nêu trên, toàn bộ thực phẩm sẽ bị tiêu hủy. Hành khách sẽ chịu phạt 1 triệu Yên Nhật ( ~ 200 triệu VND) hoặc bị phạt tù tối đa 3 năm . 

VNA thông báo.
Từ ngày 1.10.2018 Bộ Nông Lâm thủy sản Nhật Bản yêu cầu hành khách có mang thực vật đến Nhật Bản phải thực hiện :
- Nộp giấy chứng nhận kiểm dịnh thực vật do chính phủ nước xuất khẩu cấp.
- Tuân thủ kiểm tra kiểm dịch dựa trên Luật bảo vệ thực vật của Nhật Bản.
- Trường hợp khách không xuất trình được giấy tờ nêu trên, toàn bộ thực phẩm sẽ bị tiêu hủy. Hành khách sẽ chịu phạt 1 triệu Yên Nhật ( ~ 200 triệu VND) hoặc bị phạt tù tối đa 3 năm . 
Chi tiết đính kèm trong file , công văn 2578

Anh/Chị thông báo đến khách hàng của mình nhé.

Công văn 2578