SO SÁNH VÉ 3 HÃNG (NỘI ĐỊA) HẠNG PHỔ THÔNG

19:34 29/09/2018

SO SÁNH VÉ 3 HÃNG (NỘI ĐỊA) HẠNG PHỔ THÔNG

 

VNA: 
-có sẵn 20kg hành lý ký gửi
-không bay: có thể hoàn vé (tùy hạng vé, tốn phí 300k, 600k) hoặc delay 2h hoàn vé
-không được đổi tên khách, chỉ nhượng khách trùng họ tên
-đổi ngày bay tốn phí 0k, 300k, 600k (tùy hạng)+ chênh lệch tăng giá vé so với hiện tại
-checkin online chọn chỗ ngồi miễn phí, không mua chỗ ngồi trước

Vietjet:
-phải mua thêm hành lý ký gửi (nếu có)
-không được hoàn (nếu k delay 4h
-đổi tên tốn phí 374k (trừ vé promo không được đổi tên) + chênh lệch giá vé hiện tại, khó nhượng và lỗ nhiều
-đổi ngày bay tốn 374k+chênh lệch giá vé
-checkin online chọn ghế miễn phí; mua ghế trước được.

Jetstar:
-phải mua thêm hành lý ký gửi (nếu có), mua sau giá cao hơn lúc book vé
-không được hoàn nếu k delay trên 3h, 5h
-đổi tên tốn phí 370k + chênh lệch giá vé so với hiện tại, khó nhượng và lỗ nhiều
-đổi ngày tốn 370k+chênh lệch giá vé
-checkin online xếp ghế ngẫu nhiên; mua ghế trước được