Giấy tờ XUẤT TRÌNH khi LÀM THỦ TỤC, QUA CỔNG AN NINH

17:08 15/09/2018

Giấy tờ XUẤT TRÌNH khi LÀM THỦ TỤC, QUA CỔNG AN NINH

( bản gốc, phải rõ ảnh, chữ, số, không bị rách, cắt dán):

1. Đối với khách quốc tịch Việt Nam:

phải xuất trình 1 trong các giấy tờ sau:

 

*Hành khách TRÊN 14 TUỔI:

• Hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng);

• Giấy chứng minh nhân dân (ngày cấp không quá 14 năm);

• Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;

• Thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo;

• Giấy phép lái xe ô tô (còn hạn sử dụng), mô tô;

• Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú, có ảnh đóng dấu giáp lai, không quá 07 ngày.

 

*Hành khách DƯỚI 14 TUỔI:

• Hộ chiếu;

• Giấy khai sinh; trường hợp dưới 01 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh có tên cha mẹ theo quy định;

• Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng.

 

2. Đối với khách quốc tịch nước ngoài: phải xuất trình hộ chiếu.