Điều kiện vé các hãng

12:46 24/10/2018

1. PHÍ ĐỔI VÉ, HOÀN VÉ VNA NỘI ĐỊA:
có 5 hạng:

*Thương gia linh hoạt J, C: 
-Đổi vé miễn phí
-Hoàn vé phí 300K, giai đoạn Tết Nguyên đán phí 600K

*Thương gia tiết kiệm D, I:
-Đổi vé phí 300K
-Hoàn vé phí 300K

*Phổ thông linh hoạt Y, B, M, S:
-Đổi vé miễn phí, trừ Tết Nguyên đán.
Đổi vé dịp Tết Nguyên đán:
trước ngày bay phí 300K,
trong và sau ngày bay phí 600K
-Hoàn vé phí 300K, Tết Nguyên đán phí 600K

*Phổ thông tiêu chuẩn K, L, Q, N, R, T: 
-Đổi vé trước ngày bay phí 300K, trong và sau ngày bay phí 600K
-Hoàn vé trước ngày bay phí 300K, trong và sau ngày bay phí 600K

*Phổ thông tiết kiệm G, A, E, P:
-Đổi vé: không được phép
-Hoàn vé: không được phép.
 
Chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
Hoàn vé đã sử dụng một phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua với giá vé của chặng bay đã sử dụng. Khách phải trả khoản phí hoàn vé.
Khách phải trả chênh lệch giá vé phát sinh nếu có.

2. VIETJET